DOCTYPE html> VETUNI - Nile Goddess

Spolupráce s VETUNI

V roce 2022 začala chovatelská stanice Nile Goddess, CZ spolupracovat s Veterinární univerzitou Brno.

Na základě uzavřené smlouvy mezi univerzitou a chovatelskou stanicí, zde studentky tráví vždy 3–5 dní v týdnu, aby zde získaly praktické dovednosti, a především pozorovaly celý chod chovatelské stanice od rána až do pozdních večerních hodin.

Pod dohledem majitelky chovatelské stanice se připravují na praktickou část studia, tj. provádějí úklid, jezdí s kočičkami na ošetření do veterinární ordinace, kde probíhá nejen ošetření koček, ale také důležité konzultace s lékaři, nejen kvůli zdraví kočiček, ale také všeho, co se týká březosti, porodu, kontroly před porodem a také následně po porodu kočiček, sledují dávkování krmiva, léků, starost o koťátka. 

S majitelkou chovatelské stanice také probírají administrativní stránku věci, která se týká především zapsání koťátek do krycích listů, které jsou podkladem pro rodokmeny, jež se následně přikládají ke kupní smlouvě koťátka, spolu s dalšími doklady, jako je jeho zdravotní karta, předávací protokol a v neposlední řadě, také doklady obou rodičů.

Po dobu praktického studia, mají studentky u majitelky chovatelské stanice zajištěno ubytování, ve školní jídelně obědy a poblíž chovatelské stanice se nacházejí obchody, kde si v případě nutnosti mohou studentky vše nakoupit.

Chovatelská stanice Nile Goddess, CZ je této spolupráci velmi ráda, neboť nejen, že tato praxe je přínosem pro studentky, ale i majitelka této stanice se učí novým, důležitým a přínosným věcem.

U textu přiložena v obrázkové podobě i smlouva.
Již nyní se těšíme na další spolupráci v tomto
roce a postupně přidáme i seminární práce studentek, jejichž jména jsou uvedena pod textem.

1. Kateřina Míčková
2. Alice Jarolímová
3. Martina Náhlíková
4. Monika Kabíčková

 

Alice Jarolímová

Studentka VETUNI

Martina Náhlíková

Studentka VETUNI

Monika Kabíčková

Studentka VETUNI

Na fotografie našich Mainských Mývalích koček a články na těchto stránkách se vztahuje autorské právo.